.:   هوالحق  :.

Download     ::  موضوعات مرتبط: کتاب و جزوه
:: با تشکر از توجه شما , حسین اسکندرزاده - تاریخ انتشار : شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
 
 
  •  
 
بدان كه انسان جز علم و عمل خود نیست و این دو با نفس اتحاد وجودى مى یابند و وزان علم و عمل با نفس وزان دیوار مثلا با سنگها و آجرها و گل ها است كه دیوار به جز آنها نیست . انسان در واقع همان ادراك است كه ((اى برادر تو همان اندیشه اى ))، و به علم الیقین بلكه به عین الیقین بلكه به حق الیقین و بردالیقین خواهى یافت كه انسان آنچه كسب كرده است همان است  .....